Marketing

Marketing – czym jest i jakie są jego elementy?

Dowiedz się, czym tak właściwie jest marketing!

Każdy, przynajmniej raz w życiu spotkał się z pojęciem „marketing”, ale zapewne tylko nieliczni zastanawiali się, co tak naprawdę ono oznacza. Większość ludzi utożsamia marketing z reklamą. Po części ma rację, ponieważ jednym z narzędzi marketingu jest właśnie reklama, ale czy tylko? Czym tak naprawdę jest marketing, jakie są jego główne elementy oraz dlaczego jest jednym z najważniejszym składowych strategii biznesowych przedsiębiorstw? Spróbujmy to wyjaśnić.

Co to jest marketing?

Marketing to proces pobudzania oraz zaspokajania potrzeb konsumenta, poprzez odpowiednią strategię, komunikację oraz działania reklamowe, zmierzające do uzyskania odpowiednich zysków dla przedsiębiorstwa. Pojęcie to pierwszy raz pojawiło się w amerykańskiej literaturze po II wojnie światowej, ale swoją popularność zyskało dopiero w latach 50. XX wieku. Dziś jest jednym z kluczowych elementów strategii biznesowych wszystkich firm, które sprzedają produkty i usługi na rynku.

Działania marketingowe powinny skupiać się przede wszystkim na identyfikowaniu oraz zaspokajaniu potrzeb klientów. Zrozumienie potrzeb nabywców pozwala na przygotowanie właściwych produktów i usług, odpowiadających na zapotrzebowanie rynku. Kolejnym etap to przygotowanie strategii marketingowej i planu działania. Kluczowy jest tutaj wybór odpowiednich technik i metod, które będą oddziaływały na nabywców i stymulowały popyt. Realizacja poszczególnych etapów pomoże przedsiębiorstwu zbudować relacje i pozytywne doświadczenia klientów, co przekłada się na wzrost sprzedaży i zysków.

Główne cele i elementy marketingowe

Głównym celem marketingu jest zaspokajanie wymagań klientów, ale nie tylko. To także prowadzenie badań i analizy otoczenia, dbałość o odpowiedni wizerunek marki i przedsiębiorstwa, kreowanie nowych potrzeb klientów, budowanie satysfakcji i zadowolenia konsumenta.

Marketing to także wsparcie sprzedaży oraz promocja produktów i usług. To proces długofalowy, który składa się z wielu elementów. Według klasycznej definicji, w skład marketingowego mixu wchodzą:

  • produkt – szereg dóbr i usług, które oferuje firma;
  • cena – wydatek, jaki musi ponieść nabywca, aby wejść w posiadanie danego dobra. Ustalenie ceny ma charakter strategiczny, bowiem w wielu przypadkach to ona będzie miała decydujące znaczenie przy podejmowaniu decyzji o zakupie. Cena nie może być zbyt wysoka, ponieważ potencjalni klienci mogą poszukiwać nieco tańszych produktów u konkurencji. Nie może być też zbyt niska, ponieważ nie pokryje kosztów wytworzenia, lub będzie wzbudzała podejrzenia co do jakości;
  • dystrybucja – określa sposób i miejsce sprzedaży oferowanych dóbr i usług na rynku;
  • promocja – szereg działań podejmowanych w celu wypromowania produktu na rynku i dotarcia do jak największej ilości potencjalnych klientów.

Podsumowanie

Marketing jest absolutnym „must have” w każdej organizacji. Odpowiednio dobrane działania marketingowe pozwalają dotrzeć do dużego grona potencjalnych klientów, informują ich o ofercie oraz nakłaniają do zakupu. Wszystko to przekłada się na wzrost zysków ze sprzedaży i uzyskiwanie przewagi nad konkurencją.