Wskazówki i ciekawostki

Czy warto studiować zaocznie? Plusy i minusy

Czy warto studiować zaocznie? Plusy i minusy

Komu z nas nie odradzano w sytuacji życiowych wyborów łapania dwóch srok za ogon? Wybór właściwej drogi po maturze wyzwala wiele dyskusji i sprzecznych opinii. Czy kontynuować edukację na studiach stacjonarnych? Czy może zacząć pracować i uniezależnić się finansowo od rodziców? A może znaleźć pośrednie wyjście? I właśnie takim pośrednim rozwiązaniem problemu są studia zaoczne. Można pracować i uczyć się jednocześnie, studiując niestacjonarnie. Czyli da się złapać dwie sroki za ogon? Odpowiedzi na to pytanie należy poszukać w zestawieniu plusów i minusów studiowania zaocznego oraz w zapoznaniu się ze specyfiką tej formy edukacji.

Jak wyglądają studia zaoczne?

Najłatwiej zdefiniować studia zaoczne, zestawiając je ze studiami dziennymi. Porównanie pozwala dostrzec zarówno podobieństwa, jak i różnice.

Podobieństwa:

 • Obydwa tryby nauczania umożliwiają rozwój osobisty i zdobywanie wyższych kompetencji.
 • Dyplom ukończenia studiów dziennych i zaocznych daje absolwentowi takie same uprawnienia.
 • W nauczaniu występują przerwy międzysemestralne i wakacyjne.
 • Studia umożliwiają zawieranie znajomości i prowadzenie życia towarzyskiego.

Różnice:

 • Nauka na studiach dziennych odbywa się codziennie, od poniedziałku do piątku, a na studiach zaocznych w piątki wieczorem, soboty i niedziele, zazwyczaj co dwa tygodnie, a zjazdy odbywają się dwa razy w miesiącu.
 • Studia dzienne pozwalają skoncentrować się na nauce, zaoczne obligują do zdwojenia wysiłku, gdyż oprócz nauki student wykonuje obowiązki zawodowe związane z podjętą pracą.
 • Studia dzienne umożliwiają prowadzenie urozmaiconego życia towarzyskiego z uwagi na większe ilości czasu wolnego, ale to studia zaoczne zapewniają środki pieniężne na rozrywkę. Jedne (dzienne) dają czas na rozrywki, a drugie (zaoczne) środki.

Przeczytaj również: Studiowanie dwóch kierunków jednocześnie – czy to ma sens?

Plusy i minusy studiów zaocznych

Studia niestacjonarne umożliwiają wykonywanie pracy zawodowej równolegle z nauką, a ponadto do plusów można zaliczyć:

 • Ograniczona do weekendów nauka uwalnia rezerwy czasowe do swobodnego zarządzania. Można ten wolny od nauki na uczelni czas przeznaczyć na pracę zawodową, rodzinę, samokształcenie, rozrywki.
 • Równolegle ze studiami można zdobywać doświadczenie zawodowe i tym samym zyskać przewagę na rynku pracy.
 • Można pozostać w miejscu zamieszkania i nie wydawać środków na wynajem mieszkania w pobliżu uczelni. W razie potrzeby wynikającej z dużej odległości do pokonania należy wykupić jedynie kilka noclegów w miesiącu.

Minusy studiów zaocznych:

 • Wysokie czesne za studia, które należy opłacić.
 • Zintensyfikowany wysiłek w związku z dzieleniem obowiązków w różnych sferach życia: pracy, nauce, rodzinie.
 • Brak wolnych weekendów.

Czy warto studiować zaocznie?

Ile ludzi, tyle odpowiedzi. Warto dla tych, którzy pragną się usamodzielnić, budować relacje z rodziną, zdobywać bezcenną praktykę zawodową i potrafią zorganizować sobie proces samokształcenia. Nie warto dla tych, którzy chcą zgłębiać tajniki wiedzy pod opieką profesjonalistów, nie muszą martwić się o środki na utrzymanie i mogą w pełni korzystać z przywilejów młodości.

Autor tekstu: Barbara Krawiec

No Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *